In mijn praktijk AllesKids&Co werk ik met diverse methoden en altijd vanuit een systemische basis. Ik nodig ouders uit om via een systemische bril naar hun kind(-eren) te kijken. Dat betekent dat als je naar jouw kind kijkt, je ook naar jezelf kijkt. Misschien naar jezelf als kind, maar ook naar jezelf als volwassen onderdeel van systemen met de ‘functie’ van vader of moeder.    

Verbinding                                                           

Door systemisch te kijken krijgen we inzicht in die onderliggende krachten uit het systeem, bijvoorbeeld het familiesysteem. Inzicht in hoe dit ons gedrag onbewust beïnvloedt. Wij mensen hebben -als kuddedier- nog een oerinstinct dat onbewust het grotere geheel dient. Één van die instincten is dat we continu ‘scannen’ of we in verbinding met elkaar zijn, erbij horen. Vanuit het kuddeleven gezien, is het er niet meer bijhoren levensgevaarlijk: de eerste de beste leeuw kan je pakken zonder de bescherming van de kudde als geheel. Een kudde ‘weet’ de verbinding, dat ieder zijn plek heeft en ieder weet er zijn functie. Dat waarborgt de veiligheid.

Ruimte

Soms gebeuren er pijnlijke dingen, waar we liever niet aan denken of over spreken. Verdriet, pijn of schaamte kan het leven zo moeilijk maken dat het ‘er niet meer aan denken’, verder leven mogelijk maakt. Zo kunnen nare gebeurtenissen, of het verlies van iemand verdrongen worden. Maar uiteindelijk is het een illusie, de feiten zijn gewoon gebeurd, alleen de emoties of de oordelen en meningen kunnen de feiten op dat moment niet aan. Systemen zijn pas compleet als ieder systeemlid en iedere gebeurtenis erbij mag horen. Ook jij hoort erbij en kan je unieke plek innemen.

Magie

Voor Kinderen is het van groot belang dat er een veilig, en dus compleet systeem is. Ze hebben voelsprieten voor verstoringen in het systeem. Zodra er in het systeem iets of iemand ontbreekt of als mensen niet hun eigen plek in het systeem innemen zullen kinderen daar onbewust op reageren met ‘vreemd’ gedrag. Dit onbewuste gedrag van Kinderen wijst volwassenen waar ze te kijken hebben voor oplossingen. Kinderen geven ons de kans om te groeien.

Kracht

Neem je ook deze kans? Dan gaan we samen op weg om het systeem weer compleet te maken. Wanneer een systeem weer compleet is, wanneer een kind voelt dat er niet geoordeeld wordt over zijn ouders of afkomst, kan het kind het ‘vreemde’ gedrag loslaten. Hierdoor kunnen jullie in het hele gezin weer je kracht ervaren. Dit bespaart bergen energie. Al deze energie kan voortaan weer besteed worden aan leuke dingen, leren en fijne vriendschapsrelaties. Dat is meer familiegeluk!