Onbewust opgeslagen

Toen ik afstudeerde aan de Pabo combineerde ik drama en psychologie en schreef ik een methode voor leerkrachten. Met ‘de zondebok in de klas’ werkte ik in een groep 6 met allerlei dramawerkvormen. Ik werd beloond met een positief resultaat doordat het gepeste kind niet meer gepest werd en ik een tien kreeg voor mijn scriptie. Deze scriptie is gebaseerd op mijn praktijkervaringen in combinatie met een literatuurstudie.

Lezen

Voor die literatuurstudie heb ik veel boeken over ‘pesten’ en ‘gepest worden’ gelezen. Daarin las ik ook dat het gepeste kind altijd een aandeel heeft in het verhaal. Dat de houding, het gevoel en gedrag van het kind pestgedrag in de hand werkt. Dat kon ik destijds niet geloven. Ik ben zelf jarenlang gepest en dit gegeven kon ik en wilde ik niet begrijpen.

Voorbeeld

Nu…. veel systemische opleidingen en opstellingen voor mezelf later…. kan ik het plaatsen en begrijp ik het. Ik kan het je uitleggen aan de hand van een gepest kind dat bij me in de praktijk kwam. Sebastiaan, een jongen van 12 jaar, zit in de brugklas. Halverwege het jaar kwam zijn moeder er toevallig achter dat Sebastiaan gepest werd in zijn klas. Ze nam contact op met school. Hier werd het besproken met desbetreffende kinderen en de klas.  Maar helaas hielden de pesterijen niet op en moeder schakelde mij in. Ze gaf aan dat ze sowieso verbaasd was, omdat Sebastiaan nooit eerder gepest is en de hele basisschool lang altijd erg goed in de groep lag.

Onzeker

Sebastiaan kwam bij me in de praktijk. Al snel werd duidelijk dat hij er erg veel last van had en er zeer emotioneel onder was. Hij zou zich graag weer sterk en krachtig willen voelen. In de sessie met Sebastiaan kwamen we via een opstelling op een onzeker gevoel dat Sebastiaan in groep 8 had opgelopen. De leerkracht van groep 8, uiteraard goed bedoeld, had Sebastiaan erop attent gemaakt dat zijn schoolkeuze voor de middelbare school er wel een was waar hij heel hard voor moest gaan werken. Dat vond Sebastiaan spannend. De opmerking gaf hem ook een onzeker gevoel en spookte voor de grote vakantie regelmatig door zijn hoofd. Maar hij had zich gewoon voorgenomen hard te gaan werken. Met als gevolg dat Sebastiaan in de brugklas te hard werkte, zichzelf geen rust gunde en zich toch nog onzeker voelde.

Moeder

In de oudersessies, ontdekten we ook een situatie waar Sebastiaan als 8-jarige jongen enorm met zijn moeder had meegeleefd. Toen Sebastiaan 8 jaar was, verkeerde zijn moeder in een moeilijke (pest)situatie op haar werk. Moeder was zich niet bewust van het feit dat Sebastiaan hier iets van meegekregen had. Ze dacht dat dit allemaal langs hem heen gegaan was. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. Sebastiaan had zich volledig met moeder verbonden, wilde haar problemen graag oplossen.

Loslaten

Onze emoties en overtuigingen worden bepaald door ervaringen uit ons verleden. Al deze ervaringen, zowel positief als negatief, worden opgeslagen in ons psycho-energetisch geheugen, dat wil zeggen in iedere cel van je lichaam. Emoties hebben daarom een geestelijk en lichamelijk effect op ons. Door bewust te worden wat niet van ons is, kan losgelaten worden. Hierdoor werken de ervaringen niet meer belemmerend en zit Sebastiaan weer lekker in zijn vel. Zo was er voor een pester geen reden meer om te pesten en stopte het pesten vanzelf. Na een week belde moeder me enthousiast op. Sebastiaan werd niet meer gepest. We hebben dus de kern te pakken gehad. 

Meer

Meer weten of een afspraak maken? Neem gerust contact met me op.