Meer familiegeluk start bij jezelf

Als ouder wil je het beste voor je kind(-eren). Je kan proberen ze een hoop te besparen, of te geven, maar het mooiste cadeau is wanneer je puur jezelf weet te zijn. Daarmee geef je je kind ruimte om ook zichzelf te zijn. Zodat het zich kan laten zien zoals het is. En niet zoals het denkt te moeten zijn. Op basis van plaatjes, normen, waarden, principes, of noem het maar.

Zienswijze

Soms is het moeilijk voor kinderen om hun houding of gedrag zelfstandig te veranderen. Omdat ze verstrikt zijn. Dit herkennen we bij kinderen waarbij er al veel gewerkt is zonder de gewenste of langer houdbare resultaten. Dan kan het gedrag van het kind een uiting zijn van wat er op een andere laag in het familiesysteem zichtbaar gemaakt wil worden.

Ont-dekken

Om het geen kwestie van symptoombestrijding te laten worden, werk ik graag eerst met de ouders. We kijken dan samen naar wat er op een diepere laag, achter het gedrag kan spelen. Gedrag van kinderen komt vaak voort uit zaken die wij als ouders niet op hebben kunnen lossen. Dit noemen we systemisch gezien een verstrikking. Kinderen pikken dan zaken op die niet van hen zijn en spiegelen dit via gedrag. Door samen met ouders te werken met systemische vragen en een opstelling, wordt zichtbaar wat er speelt. Doordat de kern gezien is, kunnen kinderen het loslaten en hun gedrag veranderen. 

In praktijk

Iedereen is uniek, daarom is nooit op voorhand aan te geven welke route past bij de gezinssituatie. Vanuit de informatie die we samen krijgen uit de sessies, wordt een passend traject uitgestippeld. De praktijk wijst uit dat ik start met één of twee sessies voor ouders en hierna twee tot drie keer met het kind werk. Na een evaluatie, bepalen we samen het verdere verloop van de route en afronding van het proces.

Eerste stap

Laat het me gerust weten als er vragen zijn, zodat jij de eerste stap kunt maken. Voor jezelf, je kind & meer familiegeluk.