Aanpak

Door het intakeformulier in te vullen kan tijdens de eerste afspraak direct worden gestart met de hulpvraag.

Tijdens het eerste contact voor kinderen werk ik met ouder en kind. Hierna stemmen we af wat gewenst is.

De praktijk wijst uit dat er na 2 tot 4 afspraken al veel verandert in de situatie. Aan het eind van iedere sessie wordt besproken of een nieuwe afspraak wenselijk is.

Tarief

Een sessie duurt anderhalf uur, de kosten bedragen €117 per sessie.

Vergoeding

AllesKids&Co staat vermeld in het ledenregister van de NFG  en de RBCZ. Daardoor vergoeden verschillende zorgverzekeraars, geheel of gedeeltelijk de kosten voor therapie. *Lees meer bij contact.

Ik snap mezelf beter, dat ik veel voel enzo. En daardoor ben ik rustiger op school. Het was fijn bij Désirée.

Pim, 8 jaar