Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Eigenaar van en therapeut bij AllesKids&Co is: Désirée Farro-Joosen.
Als hulpverlener ben ik als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). En sta ik geregistreerd bij de RBCZ, Registratie Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg. Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl

2. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

3. Tarieven en betalingsvoorwaarden
De cliënt gaat met het plannen van de afspraak akkoord met de tariefstelling. Het tarief bedraagt €92,50 per sessie.
Tijdsduur 60 - 90 minuten.
De tariefstelling voor coaching aan groepen, gesprekken met derden en het maken van verslagen bedraagt €75 per uur.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

4. Aansprakelijkheid
Voor de begeleiding via therapie geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die met en door mij (uit)gevoerd zijn.

5. Vertrouwelijkheid
Als behandelend therapeut verplicht ik me tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
In verband met het versturen van facturen, wordt alleen uw naam en emailadres aan Maartje Aquarius van de administratie van AllesKids&Co doorgegeven.

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Coaching en therapie voor kinderen is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

7. Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

8. Regels rond een sessie voor kinderen
Voor elke sessie is anderhalf uur gereserveerd. Er wordt een uur met het kind gewerkt. Indien u er als ouders niet bij bent, is er na elke sessie de mogelijkheid de ontwikkeling te bespreken.

De algemene voorwaarden van GroepsGeluk vind je op www.groepsgeluk.nl

 Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven: AllesKids&Co gaat discreet met persoonlijke gegevens om.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Désirée Farro, de eigenaresse van AllesKids&Co, gevestigd in Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64257541

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Désirée van AllesKids&Co en GroepsGeluk en cliënt van AllesKids&Co en GroepsGeluk.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een oriëntatie van af, dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je instemmen om met mij te werken (of het nu om therapie, coaching, workshops, training of welke dienst dan maar ook van AllesKids&Co gaat) dan kan ik je om aanvullende gegevens vragen. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is, ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking. Indien uitwisseling aan derden van belang is, zal dit alleen met jouw toestemming gebeuren.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij mee hebben ingestemd als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn sites (www.alleskidsenco.nl en www.groepsgeluk.nl) zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door Antagonist. Ik gebruik geen cookies.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets wat je bij mij maakte. Ik bewaar dat in een afgesloten kast. En alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Bij het bewaren van gegevens houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je te allen tijde.