Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden coaching en therapie

1. Algemeen

Eigenaar van en therapeut bij AllesKids&Co is: Désirée Farro-Joosen.
Als hulpverlener ben ik als psychosociaal therapeut aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). En sta ik geregistreerd bij de RBCZ, Registratie Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg. Als zodanig baseer ik mijn beroepsmatig handelen op de beroepscode van de NFG. Voor meer informatie kun u terecht bij www.de-nfg.nl

2. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur, zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.

3. Tarieven en betalingsvoorwaarden
De cliënt gaat met het plannen van de afspraak akkoord met de tariefstelling. Het tarief bedraagt €92,50 per sessie.
Tijdsduur 60 – 90 minuten.
De tariefstelling voor coaching aan groepen, gesprekken met derden en het maken van verslagen bedraagt €75 per uur.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

4. Aansprakelijkheid
Voor de begeleiding via therapie geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de therapie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die met en door mij (uit)gevoerd zijn.

5. Vertrouwelijkheid
Als behandelend therapeut verplicht ik me tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de therapie- en coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd

6. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Coaching en therapie voor kinderen is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

7. Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, worden vooraf vermeld.

8. Regels rond een sessie voor kinderen
Voor elke sessie is anderhalf uur gereserveerd. Er wordt een uur met het kind gewerkt. Indien u er als ouders niet bij bent, is er na elke sessie de mogelijkheid de ontwikkeling te bespreken.

 

Algemene voorwaarden GroepsGeluk

1. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en betaling.

2. Er is een minimum van 6 en een maximum van 12 deelnemers.

3. De factuur dient voor aanvang van de training voldaan te zijn.

4. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang ontvangt de deelnemer het cursusgeld minus 30 euro terug. Bij annulering tussen 4 en 2 weken wordt de helft van het cursusgeld teruggestort. Bij afmelding 2 weken of minder voor aanvang van de training vindt geen terugbetaling meer plaats. Vervanging is in overleg mogelijk.

5. Mocht een training geen doorgang kunnen vinden dan worden de deelnemers daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Er wordt dan een nieuwe datum ingepland.

6. Hetgeen de deelnemer binnen GroepsGeluk leert, wordt onder zijn/haar eigen verantwoording in praktijk gebracht. Wij als trainers doen ons best de deelnemer zo goed mogelijk op te leiden en te ondersteunen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor zaken voortvloeiend uit de werkwijze van de deelnemer.

7. Binnen GroepsGeluk werken we vanuit vertrouwen en willen we graag dat iedereen zich bij ons veilig voelt om te delen wat nodig is. Respect voor de privacy van deelnemers en trainers is daarom vanzelfsprekend.

8. De GroepsGeluk trainers zijn Désirée Farro en Irma den Besten.